Re: قمر در عقرب چیست؟

#1695
مهرداد
مشارکت کننده

سلام
همونطور که در مطلب قمر در عقرب توضیح دادم ، 2 نوع قمر در عقرب داریم . یکی قمر در عقرب نجومی و دیگری قمر در عقرب طالع شخص .
قمر در عقرب نجومی ثابته . نه به این معنا که در هر ماه مثلا دوم و سوم ماه ، قمر در عقرب باشه .بلکه بر اساس تقویم قمری و حرکت ماه محاسبه میشه . اگه مطلب رو خوب خونده باشید متوجه میشید که در هر ماه قمر در عقرب داریم . برای دیدن روزهای قمر در عقرب در ماه های قمری به تقویم نجومی مراجعه کنید .
قمر در عقرب طالع هر شخص بر اساس علم اعداد استخراج میشه و این قمر در عقرب در هر ماه ثابته . مثلا کسی که قمر در عقربش روزهای 13 و 14 و 15 ماه قمری باشه ، این 3 روز در همه ماه ها ثابت خواهد بود .
روش محاسبه قمر در عقرب :عقرب برج هشتم از دايره البروج است كه خورشيد سالی يكبار (آبان ماه) وارد آن می شود . ولی ماه هر 27 روز يكبار از آن می گذره و به مدت حدود 2 روز در آن قرار دارد. طبق روايات نقل شده، برخی امور از قبيل مسافرت و ازدواج در هنگام قمر در عقرب مكروه ، اما اين مسئله از لحاظ علمی هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. براي محاسبه زمان قمر در عقرب مي توانيد از فرمولی كه در كتاب نجوم مقدماتي آورده شده استفاده كنيد:
فرض كنيد امروز 2 مهر مصادف با 15 شوال است.
1-روزها را يك واحد اضافه كنيد (روز شمسی برابر 3 و روز قمری برابر 16)
2-روز قمری را در عدد 12.2 ضرب كنيد و حاصل را با روز شمسی جمع كنيد.
3-حاصل جمع را بر عدد 30 تقسيم كنيد.
4-حاصل تقسيم را با عدد برج شمسی (مهر=7) جمع كنيد.
5-اگر عدد بدست آمده بيشتر از 12 باشد منهای 12 كنيد.
عددی كه نهايتاً بدست می آيد تعيين كننده موضع ماه در برجهای دوازده گانه است. اگر اين عدد برابر 8 باشد نشان دهنده زمان قمر در عقرب است.
در پناه حق