Re: قمر در عقرب چیست؟

#1693
mojgan
کاربر

با سلام
این روزها ثابت هستند یا برای هر سال باید محاسبه شوند؟