Re: حروف ابجد و طالع شخص

#1657
مهرداد
مشارکت کننده

fsaiidi تا حدودی درست پاسخ دادید
در پناه حق