ذکر شخصی

#1256
مهرداد
مشارکت کننده

طبق علوم غریبه و طالع کراّت ، هر کسی ذکر مخصوص به خود را دارد که بر اساس علم ابجد محاسبه می گردد و مطابق عدد ابجد ذکر کریمه استخراج می گردد و پس از دریافت ذکر ، طبق شرایط ، در زمان معین و به تعداد مشخص ،فرشته موکل آن شخص ( همزاد ملکی ) ، او را در انجام بهتر کارها و دوری از شرّ وبلّیات و خطر ، کمک و یاری می کند و باعث روی آوردن خیر و موفقیت در کارها برای آن شخص می گردد .

در صورت تمایل جهت دریافت ذکر ، نام خود و نام مادر خود را در همین کامنت بهمراه ایمیل، عنوان نمایید تا پس از محاسبه ذکرشخصی به ایمیل شما ارسال گردد .

خداوند یار و همراهتان باد