Re: ذکر شخصی

#1139
HANIYEH
مشارکت کننده

ما که نمیتونیم با خدا مستقیم ارتباط برقرار کنیم حتی پیامبرامونم اینطور بودن در واقع
فرشته ها موجوداتی هستند عاری از ماده و قوه جملگی مجردند فعلیت تمام دارند و واسطه فیض خالق به مخلوقات هستند .توی بحث نیازی نیست همدیگرو کوچیک کنیم شما نمیتونی ندیده و نشناخته راجع به کسی قضاوت کنی.