Re: ذکر شخصی

#1013
mohandes
کاربر

سلام استاد ارجمند.از اینکه صبر و حوصله به خرج میدهید و به سوالات بندگان خدا پاسخ میدهید سپاسگذارم.البته از اینکه با نام کاربری دیگری اومدم عذر خواهی میکنم.نتونستم با کاربری قبلی بیام و مجدد ثبت نام کردم.
اول اینکه دیشب برای حقیر ذکر شخصی یا غفار را معین فرمودید.برای اسم نصرت الله فرزند طیبه.در جایی از پاسخهای شما ملاحظه کردم فرمودید نام مادر خود را انچه در شناسنامه ایشان است بگویید.نام مادر من در شناسنامه ایشان معصومه است.ولی این نکته قابل عرض است که در زمان گذشته وقتی خواهر ایشان که فوت میکنند برای مادر بنده که ایشان را از روز تولد طیبه نامگذاری کردند شناسنامه دریافت نکردند و شناسنامه خواهر ایشان را بدون ابطال برای ایشان گرفتند.در واقع اسم اصلی ایشان طیبه است ولی با شناسنامه خواهرشان حیات دارند.سوال بنده این است که ایا به همان نام طیبه و ذکر شریف یا غفار بپردازیم یا با نام معصومه و ذکر جدید ؟؟؟