Blog Archives

قسم سیف

بازدیدها: 279قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که برای صرع، علاج بیماری ها، عذاب و کشتن دشمن، زندانی کردن جن، کمک به قوت منادل، جلب سحر، یافتن گنج، رفع مشکلات و غیره کاربرد دارد. این قسم را در زمانهایی مانند قمر در عقرب ماه، …

Read More »