Blog Archives

رقیه شرعیه

بازدیدها: 166رقیه شرعی چیست رقیه شرعی آیات و اذکار شرعی است که به نیت شفای فرد بیمار یا جن زده خوانده می شود و همچنین افراد مبتلا می توانند بدون مراجعه به راقی آیات را بر روی خود تلاوت کنند. راقی شرعی به شخص مؤمن و متدین گفته می شود …

Read More »