Blog Archives

دعوت اقطار

بازدیدها: 86دعوت اقطار این دعوت جزو دعوات مهم در علوم غریبه می باشد. این دعوتی آتشین برای احضار موکلین علوی و سفلی جهت براوردن حاجات می باشد. ضروری است این دعوت زیر نظر استاد انجام گردد. دعوت اقطار دعوت اجانین مهم از کل دنیا می باشد.

Read More »