کتاب فواید ابن الحاج مغربی

بازدیدها: 49

در این کتاب خطی کلیه روش های احضار هاتف، یافتن دفینه، استخدام موکل، تبطیل، تربیع، احفاء، دعوت حروف و غیره بهمراه بخورات لازم بصورت واضح ذکر گردیده است.

این کتاب بزبان عربی باشد که قسمتی از عکس کتاب برای دیدن گذاشته شده است.

Check Also

قسم سیف

بازدیدها: 452 قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که …