مندل

بازدیدها: 233

مندل چیست ؟

مندل حصاری است که با چاقو یا چوب یا قلم یا انگشت دست برروی زمین بشکل خطی دایره مانند و یا مستطیل شکل ( هر شکل هندسی بسته می تواند باشد ) بدور خود و یا بدور سجاده ، به همراه آیات قرآنی و خطوط طلسمی و علمها و کاردها برای دفع خطر اجانین حین خواندن دعوت و یا تسخیر و یا جلوگیری از رجعت عمل کشیده می شود . البته نحوه کشیدن مندل برای هر نوع تسخیر متفاوت می باشد و باید بنا به دستور استاد انجام گردد .

 

منادل انواع و اقسامی دارند که بسته به نوع دعوت و تسخیر متفاوت خواهد بود . آنچه در منادل مهم است اینکه در موقع ورود به محیط مندل دروازه های ورودی بطور کامل و به دقت بسته شود و در موقع خروج از مندل باید طبق قواعد خاصی از دروازه ها خارج گردید . این مساله از قواعد اصلی مندل است . بهتر است که دروازه اول رو به قبله باشد . معمولا برای بستن دروازه ها اگر از مقطعات قرآنی استفاده شود بسیار مطلوب است (آیات کریمه ای مثل حمعسق و یا آیه کهیعص) و …

 

هر مندلی بسته به نوع تسخیری که انجام میشود میتواند متفاوت باشد . پس اوراد خروج از مندل نیز مطابق با تسخیری که انجام میدهیم متفاوت خواهد بود . ممکن است سه بخشی یا چهار بخشی و ….. باشد .

جهت دیدن توضیحات کامل و نحوه صحیح کشیدن مندل با شرایط آن ، به مطالب داخل فایل مراجعه نمایید .

Check Also

قسم سیف

بازدیدها: 684 قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که …