صرف عمار

بازدیدها: 223

صرف عمار مکان

عمار مکان در واقع موجودات غیر ارگانیک ساکن در مکانها هستند . به عبارت دیگر در مکانی که ما کار تسخیری یا دعوت انجام میدهیم همیشه ارواح و موکلین حضور دارند . به دلیل ماهیت آنها ، قابل دیدن توسط ما نیستند . البته این موجودات در هر مکانی حضور دارند ولی اهمیت چندانی ندارد . زمانی این حضور اهمیت می یابد که ما در آن مکان شروع به خواندن عزیمت ( با فراهم بودن سایر شروط ) کنیم و قصد تسخیر یا دعوت داشته باشیم . باید توجه داشته باشید که موکلین را قبل از انجام دعوت حتما با دعای خاص خود یا همان انصراف عمار مکان از بودن در آن مکان منصرف کنید . نکته مهم این است که باید به یاد داشته باشید که پس از اتمام دعوت ، حتما آنها را به مکان خود برگردانید .

یکی از ارکان احضارات و تسخیرات صرف عمار مکان می باشد که در صورت عدم اجرای آن ، عمل بی نتیجه مانده و زحمات ازبین می رود . لزوم اجرای صرف عمار مکان از این جهت مهم می نماید که اجانین مکان مورد نظر احضار یا تسخیر ، از حضور اجانین دیگر جلوگیری کرده و مانع از اجرای کامل عمل می گردند . دلیل و چرایی این کار نیز مشخص است .

دستورات صرف عمار مکان زیاد بوده و بر اساس دعوات و تسخیرات نوع دستور صرف عمار مکان نیز متفاوت می گردد .

در این فایل ۱۴ نوع قسم صرف عمار مکان گنجاده شده است تا راه گشای محققین و طالبین این علم باشد . علاوه بر این ۶ نوع دعای برگرداندن عمار مکان نیز در فایل گنجانده شده است . هر چند در دعوات خاص و یا تسخیرات خاص صرف عمار مکان مورد نظر آن ، توسط استاد تهیه و به عامل داده می شود .

به جرات می توان گفت که این فایل صرف عمار ، بلحاظ محتوایی و رعایت اعراب درست و قسم های صحیح ، از معدود کار هایی است که قابل اعتماد بوده و با اجرای آن شما می توانید با خیال راحت به ادامه کار بپردازید .

Check Also

قسم سیف

بازدیدها: 684 قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که …