صرف عمار با برهتیه

بازدیدها: 971

صرف عمار مکان با برهتیه

صرف عمار مکان با اسامی شریف برهته برای اخراج جن های مزاحم، عاشق، همزاد، و جن های ناشی از سحر در منزل کاربرد دارد.

اسامی برهتیه بخاطر قدرتی که دارند کاربرد زیادی در علوم غریبه دارند.

نیازی به روزه ندارد و قدرت زیادی به عامل میدهد.

 

Check Also

قسم سیف

بازدیدها: 1556 قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که …