نوشته های جدید
صفحه اصلی / دانلود / صرف عمار با برهتیه

صرف عمار با برهتیه

صرف عمار مکان با برهتیه

صرف عمار مکان با اسامی شریف برهته برای اخراج جن های مزاحم، عاشق، همزاد، و جن های ناشی از سحر در منزل کاربرد دارد.

اسامی برهتیه بخاطر قدرتی که دارند کاربرد زیادی در علوم غریبه دارند.

نیازی به روزه ندارد و قدرت زیادی به عامل میدهد.

 

این مطالب را نیز ببینید!

احضار خادم سوره یس

احضار خادم ایه 58 سوره یس احضار خادم ایه 58 سوره یس نیاز به ریاضت …