دعوت لاهوتیه

بازدیدها: 173

احضار سید مهدیاییل موکل دعوت لاهوتیه

این دعوت جهت احضار موکلین لاهوتیه برای رفع حاجات بزرگ بکار می رود.

ایام ریاضت 3 روز می باشد.

نیاز به صرف عمار مکان می باشد.

پیشنهاد می گردد زیر نظر استاد انجام گردد.

Check Also

قسم سیف

بازدیدها: 512 قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که …