دعوت رشیدی

بازدیدها: 121

دعوت رشیدی

از این دعوت برای حل مشکلات، بازگشت معشوق، کشف حجاب و تلبیس استفاده می گردد.

این دعوت زیر نظر استاد انجام گردد.

 

Check Also

قسم سیف

بازدیدها: 683 قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که …