دعوت دنهش

بازدیدها: 46

دعوت دنهش

احضار ملک دنهش برای از بین بردن جن قرین و جن عارض می باشد.

در صورتیکه جن عارض و یا جن قرین دور نشدند از دعوت ملک دنهش برای سوزانیدن آنها استفاده می گردد.

پیشنهاد می گردد زیر نظر استاد انجام گردد.

 

Check Also

قسم سیف

بازدیدها: 511 قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که …