دعوت ابلوقیه

بازدیدها: 47

دعوت خدام ابلوقیه

دعوت ابلوقیه برای درمان بیماری، دور کردن جن عارض، مهر و محبت و … بکار می رود.

مدت ایام ریاضت این دعوت سه روز می باشد و نیاز به روزه جمالی می باشد.

این دعوت نیاز به صرف عمار مکان و بخور دارد.

پیشنهاد می گردد زیر نظر استاد انجام گردد.

Check Also

قسم سیف

بازدیدها: 683 قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که …