خادم سوره اخلاص

بازدیدها: 302

احضار ملک عبدالواحد خادم سوره اخلاص

احضار خادم سوره اخلاص که بسیار قدرتمند می باشد جهت انجام کارهای خیر بکار می رود.

برای احضار ملک عبدالواحد خادم سوره اخلاص باید سه روز روزه بگیرید.

جهت این احضار نیاز به دعای صرف عمار مکان و بخورات مورد اشاره در فایل دارد.

 

Check Also

قسم سیف

بازدیدها: 529 قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که …