تسخیر کرات

بازدیدها: 52

تسخیر کرات

در این کتاب خطی آموزش تسخیر کرات بطور کامل، همراه با آموزش کشیدن مندل و عزیمت ها با اعراب گذاری توضیح داده شده است.

این کتاب از معدود کتابهای علوم غریبه در این زمینه می باشد که بطور کامل و واضح در آن روشها،منادل و عزیمت ها را برای تسخیر توضیح داده شده است.

همچنین بخورات لازم برای هر عزیمت بطور کامل توضیح داده شده است.

تسخیرات شامل:

  • تسخیر افتاب
  • تسخیر ماه
  • تسخیر زهرا
  • تسخیر عطارد
  • تسخیر مریخ
  • تسخیر مشتری
  • تسخیر زحل

 

همچنین در حواشی کتاب تسخیر کرات دعاهای موثر و قوی محبت و جلب افراد نوشته شده است.

Check Also

قسم سیف

بازدیدها: 512 قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که …