احضار 7 جن

بازدیدها: 107

اصولا احضار اجانین کاری دشوار و پر خطر بوده که بدون دستورالعمل استاد این کار تقریبا غیر ممکن می باشد . در صورتی که کسی بدون دانستن شرایط کامل و اجرای صحیح بر اساس دستورات بعضا ناقص کتب ، سعی بر احضار کند چیزی جز خطر برای خود نخریده و مشکلات عدیده ای را با خود همراه خواهند کرد .

احضارات اشاره شده در این سایت بر اساس ایات قران و احضار اجانین اهل کتاب می باشد که هم تجربه شده و هم بدون خطر می باشد . متاسفانه دیده شده که در سایتهایی روشهای احضارات ناقص و اکثرا احضارات اجانین شیاطین را قرار داده که باعث مشکلات زیادی برای اشخاص واطرافیان می گردد .

با انجام روش و شرایط مورد اشاره در فایل شما قادر خواهید بود ۷ نفر از اجانین مسلمان را بینید و با انها صحبت کنید . زمان شروع تا خاتمه فقط ۳ ساعت می باشد که این زمان بسیار کم می باشد و هر کسی با رعایت شرایط مورد اشاره در فایل ، قادر به انجام ان می باشد .

شما با خواندن سوره جن و عزیمت مورد اشاره بتعداد ۳۰۰ مرتبه قادر خواهید بود جن ها را احضار و جواب سوالات یا مشکلات خود را از انها بپرسید و پس از پایان کار انها را مرخص کنید .

Check Also

قسم سیف

بازدیدها: 452 قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که …