احضار پری

بازدیدها: 789

احضار پری در ۲ ساعت

یکی از علایق و کنجکاوی های خیلی از انسانها سرک کشیدن به دنیای جن و موجودات نامرئی می باشد . خلقت این موجودات قبل از انسان می باشد و در حالت عادی جن ها قدرتهای بیشتری نسبت به انسانها دارند . ناپیدا بودن این موجودات بلحاظ خلقت و طول موج انها می باشد . هر چند که افراد معدودی بطور مادر زادی قادرند این موجودات را دیده و با آنها رابطه برقرار کنند . هر چند افرادی هم با ریاضت و طی تمریناتی قادر به دیدن و ارتباط با این موجوات می گردند که اغلب با خطرات و دشواری های زیادی همراه می باشد .

در این فایل طریقه راحت و بی خطر ارتباط با یک جن مونث بیان می گردد که افراد علاقمند می توانند با اجرای دستورات آن بدون ریاضت خاص و بطور ایمن ارتباط برقرار کرده و از جن احضار شده در جهت کمک و یا پاسخ سوالات خود بهره ببرند . هر چند این امر نباید بعنوان بازیچه و یا تمسخر مورد استفاده قرار گیرد که در این صورت جن مورد نظر ظاهر نخواهد شد .

احضاری که در این فایل عنوان شده است مربوط به یکی از پریان می باشد که از اجانین اهل کتاب بوده و احضار او کاملا بی خطر می باشد و با احضار او میتوان سوالها و راه حل مشکلات را پرسید .

این پری کاملا بشکل انسان می باشد .

Check Also

قسم سیف

بازدیدها: 684 قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که …