احضار ملک کندیاس

بازدیدها: 154

احضار ملک کندیاس

ملک ایه الکرسی

این دستور بزبان عربی می باشد و باید زیر نظر استاد انجام گردد.

احضار کندیاس یا ملک ایه الکرسی

این ملک در کارهایی از قبیل کارهای یر بشما کمک می کند:

1- گرفتن حق مظلوم از ظالم

2- کسب رزق روزانه

3- اطلاع از ضمایر

4- طی الارض

5- راه رفتن روی آب و …

برای احضار ملک کندیاس باید ریاضت 21 روزه گرفت.

 

Check Also

قسم سیف

بازدیدها: 683 قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که …