احضار ملک مسلمان

بازدیدها: 136

احضار ملک مذکر

با ریاضت سه روزه و احضار ملک مذکر مسلمان گره مشکلات خود را حل کنید و راه حل های ارتقای معنوی را از این ملک زیبا بگیرید.

این دستور نیاز به بخورات و عمار مکان دارد.

با اجرای دستورات کامل قادر به احضار ملک خواهید بود.

لطفا قبل از دانلود دسورد فایل را ذخیر کنید.

Check Also

قسم سیف

بازدیدها: 981 قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که …