نوشته های جدید
صفحه اصلی / دانلود / احضار خادم سوره یس

احضار خادم سوره یس

احضار خادم ایه 58 سوره یس

احضار خادم ایه 58 سوره یس نیاز به ریاضت روزه ندارد و حدود دو هفته این احضار طول می کشد.

این احضار نیاز به مندل و صرف عمار مکان ندارد.

 

این مطالب را نیز ببینید!

احضار خادم سوره یس

احضار خادم ایه 58 سوره یس احضار خادم ایه 58 سوره یس نیاز به ریاضت …