احضار خادم سوره یس

بازدیدها: 546

احضار خادم ایه 58 سوره یس

احضار خادم ایه 58 سوره یس نیاز به ریاضت روزه ندارد و حدود دو هفته این احضار طول می کشد.

این احضار نیاز به مندل و صرف عمار مکان ندارد.

 

Check Also

قسم سیف

بازدیدها: 529 قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که …