احضار خادم سوره کوثر

بازدیدها: 268

احضار ملک عبد الکریم خادم سوره کوثر

از خادم سوره کوثر پس از احضار می توانید در موارد خیر کمک بگیرید.

برای احضار باید ریاضت سه روز، روزه بکشید.

این احضار نیاز به صرف عمار مکان و بخورات مورد اشاره در فایل را دارد.

 

Check Also

قسم سیف

بازدیدها: 512 قسم سیف القاطع قسم سیف یکی از قسمهای سید میططرون می باشد که …