صفحه اصلی / یوگا / آساناهای یوگا

آساناهای یوگا

آموزش حرکات یوگا

کشش پهلوها- 2 ( آسانای یوگا )

خش دوم تمرینات خم به پهلو بخش هایی از بدن را که اغلب کشش نمی دهیم، باز و آزاد می سازند، و باعث می شوند پس از تمرین احساس تعادل بیشتری داشته باشیم. 1- اوتان آسانای متحرک (تنوع خم به جلوی ایستاده) پاهایتان را کمی بیشتر از عرض لگن باز …

مشاهده بیشتر »

کشش پهلوها-1(آسانای یوگا)

بخش اول تمرینات خم به پهلو بخش هایی از بدن را که اغلب کشش نمی دهیم، باز و آزاد می سازند، و باعث می شوند پس از تمرین احساس تعادل بیشتری داشته باشیم. ژانت استون، مربی وینیاسا در سانفرانسیسکو، بر این باور است که "در زندگی جنون زده امروزی تمام …

مشاهده بیشتر »

حالت صورت گاو -Cow Face Pose (آسانای یوگا)

  (1) ( go – moo – kahs – anna ) go در زبا ن سانسکریت بسیار شبیه به واژه گاو (Cow ) درزبان انگلیسی است Mukha (صورت) مرحله به مرحله (2) در حالت دند آسانا (Dandasana) بنشینید سپس زانو هایتان را خم کنید و پاهایتان را روی زمین بگذارید …

مشاهده بیشتر »

حالت وسیع دست به انگشت پا (آسانای یوگا)

EXTENDED HAND – TO – BIG – TOE 1- مرحله به مرحله ازtadasana(ایستادن صحیح) زانوی چپتان را به سمت شکم بیاورید 2- بازوی چپ را به درون ران برسانید، از روی قوزک پای جلویی عبور دهید و قسمت بیرونی پای چپ را نگهدارید. اگر عضله زرد پی شما سفت است …

مشاهده بیشتر »

وضعیت بلند شدن در حالت چمباتمه – squat and rise pose (آسانای یوگا)

بایستید و پاها را حدود یک متر از هم جدا کنید. انگشتان شست پاها را به سمت بیرون ببرید و آنها را تا آخر تمرین در این وضعیت نگه دارید. انگشتان دستها را در هم قفل کنید و انها را در جلو بدن رها نمایید. حالت 1 :زانوها را خم …

مشاهده بیشتر »

وضعیت کشش نیلوفر-half lotus back stretching pose (آسانای یوگا)

با پاهای کشیده در جلو روی زمین بنشینید. پای راست را به حالت مستقیم و کشیده در جلو خود قرار داده،پای چپ را روی ران آن قرار دهید. پاشنه پای چپ باید انتهای عضله شکم را لمس کند. کمی به جلو خم شوید، دست چپ را به پشت سر ببرید …

مشاهده بیشتر »

وضعیت تعادل-((خط کش))(آسانای یوگا)

( santolanasana balancing post) در حالت واجرآسانا بنشینید و روی زانو ها بایستید، بعد کمر و شانه ها را خم کنید و دستها را روی زمین قرار دهید. باسن و زانو ها را بلند و راست کنید. شانه ها را به بالا حرکت دهید،کفل ها را کمی پایین ببرید تا …

مشاهده بیشتر »

وضعیت گاو آهن – Halasana ( آسانای یوگا )

به پشت روی زمین بخوابید و پاها را در کنار بدن قرار دهید. پشت دستها روی زمین باشد. بدن را به طور کامل وانهاده کنید. با استفاده ازعضلات شکم پاها را در وضعیت عمودی قرار دهید و آنهارا با هم راست نگاه دارید. با فشار بازوها و کف دستها، کفلها …

مشاهده بیشتر »

وضعیت ایستادن روی شانه ( آسانای یوگا )

روی یک زیر انداز تا شده دراز بکشید. بدن را وارسی کنید و اطمینان حاصل نمایید نیم تنه و پاها در کنار هم در یک خط مستقیم قرار دارند. دست ها را در کنار بدن و کف دست ها را روی زمین قرار دهید. بدن و ذهن را از درون …

مشاهده بیشتر »

وضعیت انگشت و شست پا – head to toe pose (آسانای یوگا)

مستقیم ایستاده،پاها را به فاصله ی یک متر جدا از یکدیگر قرار دهید. دستها را مستقیم در پشت به هم قلاب کنید. این وضعیت شروع است. قسمت بالای بدن را به راست بچرخانید و پای راست را کمی به سمت بیرون متمایل کنید. بدن را از کمر خم نموده،دستها را …

مشاهده بیشتر »