تله پاتی

تله پاتی

تله پاتی ( قسمت اول )

بازدیدها: 31 کلمه تله پاتی نخستین بار توسط فردریک مایرزFredricMayrers  یکی از پایه گذاران انجمن تحقیقات روانی انگلستان بکار گرفته شده است. این کلمه که ازدو لفظ یونانی مشتق شده یکی تله Teleبه معنی دور و دیگری پاتوسPathosبه معنی احساس می باشد که در واقع احساس از دور معنی می …

Read More »

انواع تله پاتی ( قسمت دوم )

بازدیدها: 93 تله پاتی سمعی تحقیقات نشان میدهد که اطلاعات تله پاتیک با امواجی با فرکانس بسیار پائین منتقل می شود EFL. امواج EFLتله پاتیک از دسته امواج خیلی بلند هستند که قادرند تقریبا از هر چیزی عبور کنند بجز اعماق زیاد دریاها حداقل ۵۰ الی ۷۰ درصد از افکار …

Read More »

توصیه هایی برای فعال شدن نیروی تله پاتی

بازدیدها: 41 توصیه هایی برای فعال شدن نیروی تله پاتی : ۱- رعایت رژیم غذایی : رعایت رژیم غذایی(گیاهخواری) همانطور که گفته شد باعث تأثیر مناسب بر چشم سوم می شود که فعال شدن این فرآیند باعث فعال نیروی تله پاتی می شود. ۲- انجام عمل استنشاق: عمل استنشاق اینگونه …

Read More »