به دست آوردن طالع

بازدیدها: 162

عبدالله کفنی و غیره گفته اند ای شیعیان ما این نسخه ایست از برای امتان محمد مصطفی(ص) یاد کرده ایم که آسمان را دوازده برج است و این دوازده برج را هفت کوکب است اگر خواهی طالع کسیرا بدانی اول …

نام او را و نام مادر او را بحساب ابجد در آورد  دوازده دوازده طرح کند اگر یکی حمل آتشی ،دو بماند ثور خاکیست ،سه بماند جوزا بادیست ، چهار بماند سرطان آبی است ،پنج ماند اسد آتشی است ،اگر شش ماند سنبله خاکی است ،هفت ماند میزان بادیست ،هشت ماند عقرب آبی است ،نه ماند قوس آتشی است ، ده ماند جدی خاکیست ،یازده دلو بادیست ،دوازده حوت آبی است ،

پس جوزا و میزان  و دلو بادی و نرند

سرطان ،عقرب ،حوت آبی اند نرند

ثور ،سنبله ،جدی خاکی اند و ماده

حمل ،قوس ،اسد آتشی اند و نرند

حمل به جوزا موافق است

سنبله بر اسد ،میزان موافق است

قوس به دلو موافق است

ثور بر سرطان موافق است

سنبله به عقرب موافق است

جدی به حوت موافق است

اگر کسی طالع آتشی باشد تعویذ حب را

شنبه ،یا سه شنبه ،دوشنبه ،یا یک شنبه باید نوشت.

اگر طالع خاکیست تعویذ را حب را

شنبه ،سه شنبه،باید نوشت.

اگر طالع بادیست تعویذ حب را باید در

چهارشنبه ،یا سه شنبه باید نوشت.

اگر آبی است تعویذ حب را باید در

آدینه(جمعه) ،و شنبه نویسد…

اما حمل تعلق به مریخ دارد

ثور به زهره

جوز به عطارد

سرطان به قمر

اسد به شمس

سنبله به عطارد

میزان به زهره

عقرب به مریخ

قوس به مشتری

جدی به زحل

دلو به زحل

حوت به مشتری

اما بدان و آگاه باش آدینه(جمعه) را چند چیز را شاید

اول حب ،دوم زبان بند،سوم عقدالرجال و عقداللسان،….

یکشنبه:حب

دوشنبه:عقداللسان

چهارشنبه و پنجشنبه و آدینه(جمعه) حب را شاید و آن محل که عمل میکنید در آتش دفن کردن یا بر درخت آویزان کردن یا بر زمین دفن کردن باید همین نیت کند که خطا نشود

اِنَّمَاالاعمالُ بالنیّاتِ و هر کدام را که خواهد مهربانسازد نام همانرا پیش نویسد

دانستن موافقت آتش باد خاک اب

اما باد خاک موافق اتش خاک موافق اب خاک سزاوار اب باب براید آتش با اتش باد با بادخاک بخاک خوب موافق باد آتش موافق

ایضه شمس محبت نویسد زهره محبت قمر خواب بندی عطارد مرد بندی مشتری مهر محبت…

Check Also

رسیدن روزی از غیب

بازدیدها: 69 با انجام این عمل روحانی در چهار روز به ثروت برسید . رسیدن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 2 =