تشعشعات اعداد و تأثيرات آنها بر روي انسان

بازدیدها: 96

تاريخ تولد
نامي كه به يك شخص در زمان تولد داده مي شود كه توسط يك عدد مشخص مي شود. اينها دو عدد مهم مي باشند كه بيشترين تأثير و غلبه را بر روي زندگي و سرنوشت يك فرد دارند. اين دو عدد دو سياره را نمايان مي سازند.
تاريخ تولد يك شخص، عدد غالبي است كه بر روي وي حكمراني دارد. اين عدد خوش يمن وي محسوب مي شود. فرض كنيد كه تاريخ تولد به …

 

صورت 15/6/1948 است. ما بايد كه اين تاريخ تولد را به يك عدد تك رقمي كاهش دهيم، 1+5=6. اين فرد در قلمروي سلطنت عدد 6 مي باشد. تمامي تاريخهاي يك ماه كه رقم نهايي آنها با استفاده از اين روش به 6 ختم شود، مثلا 15 و 24، تاريخهاي خوش يمن براي اين شخص مي باشند كه او در كارهايي بزرگ به مانند انتخاب شغل و تقاضا براي تحصيلات بالا و يا چيزي مهم در زندگي خوش يمني آنها را در زندگي خواهد داشت و او بايد يكي از اين تاريخها را براي مقصود خود انتخاب كند. اگر او بخواهد يك نامه مهم بنويسد، او مي بايست اين تاريخ را در روي نامه بنويسد.

به طور مشابه سالهايي از زندگي كه مجموع نهايي ارقام بعد از كاهش دادن به يك رقم به عدد 6 برسد، سالهاي مهم براي اين شخص مي باشند و معمولا حوادث مهم و يا خوش يمن در چنين سالهايي براي چنين فردي رخ مي دهند.
تمامي اين سالهاي مربوط به زندگيش، او ممكن است كه تحصيلات خود را تكميل كند و يا اولين شغل خود را بدست بياورد و يا اينكه پيشرفت و ترقي كند و يا اينكه ازدواج كند، يك خانه جديد بسازد، صاحب بچه بشود، صاحب مال و دارايي شود و مواردي از اين دست. به طور مشابه اعداد بحراني نيز نقش مهمي در زندگي اين فرد بازي مي كنند. مجموع تمامي اعداد در يك تاريخ تولد بايد به عنوان عدد بحراني در نظر گرفته شود. اين عدد سرنوشت نيز ناميده مي شود. فرض كنيد كه تاريخ تولد به صورت 15-3-1948 باشد. ما بايد كه تمامي ارقام را با هم جمع كنيم:1+5+3+1+9+4+8 و حاصل برابر 31 مي شود. با عمل جمع 3+1 ما به عدد 4 مي رسيم. اين عدد 4، عدد بحراني فرد محسوب مي شود. اين عدد بحراني در زندگي يك شخص چه بخواهد و چه نخواهد تكرار مي شود. اين حوادث مي توانند هم خوب باشند و هم بد و شخص هيچ كنترلي بر روي اينها و اين عدد ندارد. فرض كنيد كه يك شكست در كسب و كار، يا برنده شدن يك جايزه در زندگي صورت بگيرد. اين تاريخ كه هر كدام از اين حوادث ممكن است در آن اتفاق بيفتد تحت حكمراني عدد 4 در اين مورد مي باشد. مجموع ارقام اين تاريخ به 4 مي رسد و يا عدد ماهي كه اتفاق مي افتد 4 خواهد بود. بنابراين، عدد تولد و عدد بحراني يك نقش مهم را در زندگي شخص بازي مي كنند.

Check Also

ادگار کیسی و پیشگویی

بازدیدها: 690 اِدْگار کِیسی: (۱۸ مارس ۱۸۷۷ – ۳ ژانویه ۱۹۴۵)، یک آمریکایی مشهور بود …

2 comments

  1. سلام
    بایست تاریخ میلادی باشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + ده =