حساب جمل

بازدیدها: 103

حروف جُمَلیا حساب جمل یا حساب ابجد به معنی ارزش عددی حروف الفبا و واژگان است.

حساب ابجد یا حساب جمّل به چندین نوع تقسیم شده است که هر یک موارد خاصی برای استفاده و اعمال دارند. ابجد کبیر، ابجد اکبر، ابجد کبائر، ابجد اکبر کبائر و همچنین ابجد وسیط، ابجد صغیر، ابجد اصغر، ابجد صغایر و ابجد اصغر صغایر از انواع ابجد بشمار می‌روند.

یونانی‌ها به این نوع محاسبه ایزوپسفی گفته‌اند و یهودیان  …

آنرا به نام  « گماتریا » می‌شناسند. یهودیان با این روش واژگان را با معیار و بینش مذهبی تفسیر نموده و آینده را با همین فرضیه پیش بینی کرده‌اند. این روش غالباً در احادیث و روایات توراتی ( تلمود ) ، به کار برده شده.

حروف جُمَل دارای هشت صورت (ترکیب) است که ابجد ، نام نخستین صورت از صور هشت گانه آن می‌باشد: ابجد- هَّوَز- حُطّی- کَلمَن- سَعفَص- قرشـَت- ثخَذ- ضَظَغ. و در حساب جُمَل، الف تا ط به ترتیب، نماینده یک تا نُه و ی تا ص به ترتیب، نماینده دَه تا نود و ق تا غ به ترتیب، نماینده صد تا هزار است. باشد.

 

الف

ب

ج

د

ه‍

و

ز

ح

ط

ی

ک

ل

م

ن

س

ع

ف

ص

ق

ر

ش

ت

ث

خ

ذ

ض

ظ

غ

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۶۰۰

۷۰۰

۸۰۰

۹۰۰

۱۰۰۰

 
  • گویند میرزا مهدی خان منشی  ، سجعی مطنطن برای مُهر نادرشاه ساخته و از نظر گذرانید. شاه برآشفت و نوشته را بدور افکند و با اینکه عامی بود و نوشتن و خواندن نمی‌دانست، گفت:

خاتم مرا بکنند «الخیر فی ما وقع». الخیر و فی ما وقع به حساب جُمَل، ۱۱۴۸ و مطابق است با سال به تخت نشینی نادرشاه.

ارزش حروف

 

ارزش

حرف

نام یونیکد

معادل
لاتین

۱

ا

ʾalif

ʾ/ ā

۲

ب

bāʾ

b

۳

ج

jīm

j

۴

د

dāl

d

۵

hāʾ

h

۶

و

wāw

w/ ū

۷

ز

zayn/ zāy

z

۸

ح

ḥāʾ

۹

ط

ṭāʾ

 

 

 

 

 

ارزش

حرف

نام یونیکد

معادل
لاتین

۱۰

ی

yāʾ

y/ ī

۲۰

ک

kāf

k

۳۰

ل

lām

l

۴۰

م

mīm

m

۵۰

ن

nūn

n

۶۰

س

sīn

s

۷۰

ع

ʿayn

ʿ

۸۰

ف

fāʾ

f

۹۰

ص

ṣād

 

 

 

 

 

ارزش

حرف

نام‌یونیکد

معادل
لاتین

۱۰۰

ق

qāf

q

۲۰۰

ر

rāʾ

r

۳۰۰

ش

šīn

š

۴۰۰

ت

tāʾ

t

۵۰۰

ث

ṯāʾ

۶۰۰

خ

ḫāʾ

۷۰۰

ذ

ḏāl

۸۰۰

ض

ḍād

۹۰۰

ظ

ẓāʾ

۱۰۰۰

غ

ġayn

ġ

 
 

ترتیب حروف در ابجدها به نسبت زبان تفاوت دارند به عنوان مثال در زبان فارسی گ=۲۰ چ=۳ پ=۲ ژ=۷ است. 

Check Also

عادت هائی که سبب از بین رفتن سلول های مغز می شوند

بازدیدها: 2271 – نخوردن صبحانه 2 – پرخوری 3 – سیگار کشیدن 4- خوردن قند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + هفت =