راز شمع (( در درمان و ارزو ها))

بازدیدها: 1708

چرا در اكثر مراسم روحاني، ديني، عرفاني و جادوگري از شمع استفاده ميشود؟هستي از چهار عنصر تشكيل شده است باد – خاك – آب – آتش وقتي چيزي را از هستي درخواست ميكنيم بايد به شكلي اين خواسته را به گوش شعور نهفته در آن برسانيم .دعا كردن لفظي پيام ما را از طريق هوا به شعور هستي انتقال ميدهد و حرز و نبشته از طريق خاك هر چه طرق رساندن پيام متعدد تر باشد اجابت آن محتملتر است، مثلا اگر خواسته را به صورت دست نوشته به آب بسپاريم از دو عنصر خاك و آب استفاد كرده ايم …

راز قدرت شمع در اين است كه چهار عنصر اصلي هستي را يكجا در خود جمع كرده است …

در موم شمع عنصر خاك و زمين نهفته استدر شعله شمع آتشدود شمع عنصر هواستو موم ذوب شده آن نشانگر عنصر آب…بنابراين شمع با ظاهري ساده و اندازه اي كوچك قدرتي غير قابل تصور براي ارتباط با شعور باطني هستي داردشمع با سوختنش، با ذوب شدن مومش و با برخاستن دودش در خواست شما را تا عرش بالا ميبرد و تمام نيروهاي الهي و ملكوتي را براي تحقق بخشيدن تجسم ذهني شما بسيج ميكند شمع نشان دهنده نور حقيقت و خرد است. هر كس حداقل يك بار از نيروي جادويي شمع استفاده كرده است، در حالي كه از قدرت آن بي خبر بوده و آن فوت كردن شمع كيك تولد است و آرزويي كه در آن لحظه تصور كرده استرنگ بندي شمعها بستگي با توجه به درخواستي كه از آن ميشود متفاوت استزمان استفاده از شمع جادويي نيز بسيار مهم است و بايد چرخه قمري ماه در نوع درخواست لحاظ شود1-ماه نو (هلال جديد: شروع كردن طرحي جديد، رشد و ترقي و شفا بخشي2-ماه در حال رشد ( رو به بدر ) : براي درخواستهايي كه چيزي به زندگي تان مي آورند و يا موجب جذب نيرويي به زندگي شما ميشوند)3- ماه كامل ( نيرومندترين مرحله ) : براي باروري و بهره برداري از نعمتهاي طبيعت و تكميل و تحقق بخشيدن به آرزوها4-( ماه رو به زوال : دور كردن عادتهاي بد و انرژيهاي منفي از زندگي و جبران خسارت و صدمه هاي وارد شده و دفع بيماريها5-ماه تاريك ( شبهاي بدون ماه ) : براي دفع بدشگوني هايي كه از طرف ديگران وارد گشته استزمان اجراي مراسم شب ميباشد(هرگز يك شمع را براي درخواست هاي متفاوت به كار نبريد. با هر شمع فقط يك مراسم درخواست انجام دهيد و بگذاريد تا شمع خود به خود بسوزد و تمام شود _

هرگز شمعي را بدون نيت خاصي روشن نكنيد، چون انرژي آن بدون هدف خاصي هدر ميرود. اگر شما نياز شخصي نداريد آن را براي دوستتان و يا براي كمك به هستي، صلح جهاني، تطهير محيط يا گنجشك هاي كوچك روشن كنيد

هرگز شمع را با فندك روشن نكنيد و براي اينكار از كبريت استفاده كنيد

قبل از هر مراسم درخواست شمعتان را با انرژي درخواست مورد نظر شارژ نماييدشارژ كردن شمع :شارژ كردن يعني اينكه شمع را با قدرت شخصي تان آماده كنيدشمع را محكم بين دستهايتان بگيريد. موم را بين انگشتانتان بگيريدو چشمانتان را ببنديدو احتياجتان را با صداي بلند تكرار كنيد. مثلا من شمع را به نيت سلامتي شارژ ميكنم تا براي من سلامتي بياورداين مورد را 9 بار تكرار كنيد واين فرآيند راسه بار تكرار كنيد و انرژي را از دستها به شمع منتقل كنيد .سپس براي 5 دقيقه آرام بنشينيد و احتياجتان را مجسم كنيد . اكنون شمع جادويي شما براي انجام مراسم درخواست آماده شده است درسته كه شمع سفيد براي انجام هر درخواستي به كار برده ميشود، امااگر خواستيد از رنگ سفيد به جاي رنگ ديگري استفاده كنيد كل فرآيند را 6 بار تكرار كنيد، مديتيشن قبل از هر مراسم ميتواند بسيار موثر باشد.ميتوانيد مراسم درخواست را به مراسمي آئيني تبديل كنيد. محلي براي خود درست كنيد و تمام اشيا و عكسهايي كه از آنها خاطره خوبي داريد و انرژي مثبت آنها را حس ميكنيد در آن قرار دهيداين مورد از موارد جانبي ريلكسيشن نيز محسوب ميشود …و كلا با ضمير ناخودآگاه و نيروهاي كهكشاني در ارتباط ميباشد … در اين كار فقط و فقط بايد تمركز داشت و همچنين اعتقاد .

اما خاصيت هر شمع بر اساس رنگ آن شمع :

سفيد : خلوص و اقتدار در كنار هر رنگي قدرت آن رنگ افزايش ميابد. پاك كننده قوي بدن و محيط زندگيمان از انرژيهاي منفي .

سياه : جلوگيري از چشم بد و جادو – فرد را افتاده و فروتن مي كند . بسيار پر قدرت . استفاده زياد باعث افسردگي ميشود.

قرمز :سمبل عشق – سلامتي و جهت دستيابي به آرزوها و جاه طلبي . موثر بر تقويت قواي جنسي و شهوت و تقويت عشق ورزي.

آبي : نماد درك معنوي .ايمان و اعتقاد را افزايش ميدهد.موجب دستيابي سريع به پول و ثروت .

سبز : ذوق و شوق و وفور نعمت بهمراه دارد . رشد  و تحرك و تعادل بين جسم و ذهن .

نارنجي : جذب افراد – حيوانات و چيزهاي دلخواه . سمبل لذت و خلاقيت .

زرد و طلايي : به مراد دل و آرزوهايتان برسيد –تقويت رويابيني و درك آن – براي كساني كه كنكور و امتحان دارند رنگ زرد فوق العادست.

صورتي :نشانه عشق و موفقيت . محرك قصد و نيت خالصانه و جامه عمل پوشاندن به آرزوها.

خاكستري و نقره اي :نماد آشكار سازي.موثر در مراقبه .بيداري ضمير ناخودآگاه . چرخهاي زندگي را بنفع شما ميچرخاند.

بنفش و ارغواني : نماد قدرت و برتري .موفقيت جاه و جلال و هماهنگي معنوي.

قهوه اي : مراقبه در نور اين شمع شمارا در پيداكردن اشياءگمشده ياري ميكند .قوه يقيين و تشخيصتان را بيدار ميكند.

يادتان باشد شما ميتوانيد با بهره گيري از خواص رنگها در بخش رنگ درماني از همان شمع رنگي نيز براي شفاي بيماريهاي جسمي و روحي نيز بهره بگيريد.

شاد و پيروز و موفق باشيد و سعي كنيد در تمام مراحل آهسته و گام به گام قدم برداريد

شمع درماني

آتش مقدس و اسرار آميز. هم حرارت و آرامش دارد هم نور و روشنايي بهمراه دارد هم هيبت و عظمت . در سرتاسر زندگي بشري از فيزيكي تا غيرفيزيكي آتش انجام وظيفه كرده است از نور و گرماي خورشيد كه موجب حفظ زندگي در كره زمين است تا آتش عشق و احساسات كه موجب الهام و خلاقيت است .آتش در تمام جنبه هاي زندگي وجود دارد و حضورش تقريبا در همه جا حس ميشود از آتشفشان گرفته تا حرارت معمولي بدن.از همان زمانيكه آتش در اختيار بشر قرار گرفت از شمع نيز براي مقاصد فيزيكي و غير فيزيكي استفاده شد. شمع نماد پرقدرت نور و حرارت و انرژيست. چرا هرگاه شمعي روشن ميكنيم احساس خوشايند و خوبي پيدا ميكنيم ؟ چه در معابد و مساجد و كليساهاوچه در عزا و چه در عروسيها شمع جايگاه ويژه خود را دارد.بزرگان از قدما شمع را نشان جمع 4 عنصر حياتي در يكجا ميدانستند و آنرا مقدس ميشمردند: شعله آن نشان آتش – بدنه آن نشان خاك – اشك روان از ذوب آن نشان آب و دودي كه از سر آتش بر ميخاست را نشان باد ميدانستند.وقتي شمعي را روشن ميكنيد تمام اين 4 عنصر پر قدرت حيات را بكار گرفته ايد!شما خالق نوري هستيد كه پيش تر وجود نداشته است و اين نور انرژي شفابخش خود را تقديم شما و محيط پيرامونتان ميكند.وقتي شمعي روشن ميشود نور و نيروي ارتعاشي آن جان ميگيرد و در حين سوختن رنگ آن نيز در فضا پخش ميشود كه بر اساس رنگ شمع شما ميتوانيد نوع درمانتان را مشخص نماييد.قبل از اينكه به توضيحات مربوط به رنگها و كاربردهاي شفابخشي آن بپردازيم ذكر نكاتي چند قبل از شروع كار مهم است : 1-شمع را قبل از استفاده تمييز كنيد براي اينكار از روغن زيتون استفاده كرده جهت روغن مالي شمع از پايين بسمت سر شمع باشد با اينكار انرژيهاي منفي جذب شده ببيرون منتقل ميگردد.

2-از هر شمعي كه براي شفابخشي استفاده ميكنيد فقط و فقط براي همين منظور استفاده شود.

3-از شمع بر عليه ميل و اراده ديگران استفاده نكنيد واكنشهاي بدي برايتان بهمراه دارد.

4-حتما پس از پايان درمان شمع را خاموش كنيد يادتان باشد با فوت كردن هرگز اينكار را انجام ندهيد نفس نيز مانند آتش خلاق است نبايد براي خاموش كردن نيرويي خلاق از نيروي خلاق ديگري استفاده كرد(جالب است كه در اسلام نيز فوت به شمع مكروه است و قديمي ترها يا با انگشت يا با قاشقهاي سر كج شعله شمع را خاموش ميكردند).

5-اگر هنگامي كه ميخواهيد دعا كرده يا آرزويي بكنيد شمعي روشن نماييد زودتر دعا و آرزويتان برآورده ميشود چراكه تا زمانيكه شمع روشن است انرژي پرقدرت آن پشت سر خواسته هاي شماست.(حتما سقاخانه هاي قديم و سنت شمع روشن كردن هنگام دعا را فراموش نكرده ايد).

اما براي اينكه بتوانيم از انرژي شمع بهترين بهره را ببريم بهتر است كه ابتدا با نوع چيدمان اثر گذار بر قدرت شفابخشي شمع آشنا شويم :

1- طرح مربع كه در 4راس مربع فرضي شمع گذاشته ودر بين آن مينشينيم.اين روش باعث ايجاد پايداري كل سيستم فيزيولوژيكي و باعث آرامش و ساماندهي است .

2-مثلثي : 3عدد شمع در طرح مثلث چيده در بين آن قرار ميگيريم اين روش باعث تقويت شفابخشي شمعهاست و همچنين باعث تطهير رنگ شمعها.

3- صليبي : شمعها را بصورت صليب چيده و در محل تلاقي خطوط فرضي شمعها نشسته.متعادل كننده هر 4 عنصر درونمان و روح و ذهن و جسممان – تقويت فوق العاده قلب – جذب سريع رنگ شمع در بدن .

4-ستاره 5 سو: اين طرح بسياري از فرشتگان شفابخش را بسوي شما جذب ميكند و باعث بيداري انرژيهاي معنوي ميگردد.

5-ستاره 6 سو: ارتباط بين قلب و ذهن و روح و جسم بيكديگر.اين حالت شفابخشي با قدرت بسيارزيادي تمام مراحل روحي و جسمي بدن را فرا ميگيرد.تقويت كننده و محافظ.

6-ستاره 7سو: موثرترين حالت شفابخشي خصوصا براي كودكان . ايجاد تعادل و توازن در تمام چاكراها .ريشه تمام حالتهاي روحي و جسمي را آرامش ميبخشد.

براي انجام شفابخشي ميتوانيد از شمع با رنگهاي مختلف يا يكسان استفاده نماييد.مدت اينكار 15 تا 30 دقيقه .

Check Also

انواع روش های مدیتیشن

بازدیدها: 58 امروزه در جهان روش های متعددی برای انجام مدیتیشن وجود دارد. هر چند …

10 comments

 1. سرتیترهای خوبی دارین هنوز مطالب و نخوندم در کل ممنون

 2. خداقوت بابت متنهای تاثیرگذار. فثط اگه میشه سایز متن رو بزرگتر کنید این خیلی به چشم فشار میاد

 3. شمس الله

  سلام
  خیلی عالی بود .ماشا الله

 4. سلام خیلی ممنون از مطالب مفید
  شمعی که برای حاجت روایی روش مشود اکر خودبخود خاموش شود چه معنی میدهد؟؟ شنیدم که به معنی حاجت روایی خیلی زودترراز انچه که فکرش را بکنیم معنی میدهد درسته؟؟؟؟

  • ایتدا شرایطی مثل خاموش نشدن در اثر باد (مثلا باد دست) یا مشکل از شمع و غیره برسی بشه در صورتی که غیر از اینها باشه بله حق با شماست

 5. سلام خسته نباشید
  یک شمع بزرگ میتونیم هر شب به مدت ۲۰ دقیقه روشن کنیم
  یا باید شمع جدید باشه
  چون شمع بزرگ هست فکر کنم ۳۰ سانتی هستش

  • سلام
   مشکلی نیست فقط شمعی باشه که دودش کم باشه که باعث بهم خوردن تمرکز شما نشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + 2 =