چگونه سيارات بر روي زندگي انسانها تأثير مي گذاردند؟

بازدیدها: 48

جهان در شكل انرژي كيهاني وجود دارد. انرژي كيهاني داراي تشعشعي نيرومند است. البته انرژيهاي ديگري نيز وجود دارند كه در اين راستا از خودشان انرژي تشعشع مي كنند. نيروي ارتعاشي كه توسط هر انرژي منتشر مي شود يك تأثير بر روي امواج ساطع شده مربوط به ساير انرژيها دارد. اگرچه ما نمي توانيم اين انرژيها را از طريق چشمان خود مشاهده كنيم، اما آنها را مي توانيم احساس كنيم. براي مثال، ما امواج مربوط به تلويزيون و راديو را داريم كه در اطراف ما مي باشند، اما ما آنها را نمي بينيم. به منظور دانستن وجود اينگونه امواج بايد وسيله اي براي تشخيص آنها داشته باشيم. تنها ما امواجي را كه عبور مي كنند و به ما مي رسند را مي توانيم برداشت كنيم و آنها را تشخيص دهيم. به همين ترتيب، هر انسان از خودش انرژيهاي كيهاني تشعشع مي كند كه 

تنها با استفاده از عدد شناسي مي توانيم از وجود آنها اطلاع داشته باشيم. تاريخ تولد آنچيزي است كه ماهيت و نوع پرتوهاي ساطع شده از سياره هر فرد را معين مي كند. به هر سياره يك عدد بخصوص نسبت داده مي شود. لحظه اي كه شخص متولد مي شود، وي با يك سياره بزرگ و يك سياره كوچك تحت حكمراني و غلبه قرار مي گيرد و ارتعاشات مربوط به اين دو سياره را از خودش منتشر مي سازد. ابتدا سياره بزرگتر ارتعاش خود را شروع خواهد كرد. از زماني كه بر روي اين فرد اسمي گذاشته مي شود، ارتعاش سياره كوچك به ارتعاشات قبلي ملحق مي شود. سياره بزرگتر، سياره تولد اوست و سياره كوچكتر، سياره نام و عدد مربوط به وي مي باشد. اين دو نيروي ارتعاشي بر روي فكر كردن، هيجانات، علاقه ها، نفرتها، سلامتي، شغل، شانس و غيره حكمراني مي كنند. اگر نيروي ارتعاشي مربوط به اين دو سياره در هماهنگي باشند، ما نتايج هماهنگي را تجربه خواهيم كرد. اگر از سويي ديگر، هر كدام از اين نيروهاي ارتعاشي در نقطه مقابل و متضاد با ديگري باشد، آنگاه او هرگز هارموني و هماهنگي را در زندگي خود مشاهده نخواهد كرد.

به اين ترتيبي كه ذكر شد، سياره ها بر روي سرنوشت و شانس انسانها تأثير دارند. با كمك عدد شناسي و جزئيات مربوط به عدد تولد ما قادر به دانستن اين مطلب هستيم كه كدام سياره هارموني را براي ما به همراه دارد و كدام يك ندارد. به اين ترتيب فرد قادر به اين است كه نام خود را با وضعيت مربوط به حرفه و پيشه خود تطبيق دهد. عدد شناسي مي تواند به مردم در راستاي شكل دادن به آينده و تغيير دادن شانس خود ياري رساند. 

Check Also

عادت هائی که سبب از بین رفتن سلول های مغز می شوند

بازدیدها: 2251 – نخوردن صبحانه 2 – پرخوری 3 – سیگار کشیدن 4- خوردن قند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − سیزده =