انواع تله پاتی ( قسمت دوم )

بازدیدها: 193

تله پاتی سمعی

تحقیقات نشان میدهد که اطلاعات تله پاتیک با امواجی با فرکانس بسیار پائین منتقل می شود EFL. امواج EFLتله پاتیک از دسته امواج خیلی بلند هستند که قادرند تقریبا از هر چیزی عبور کنند بجز اعماق زیاد دریاها حداقل ۵۰ الی ۷۰ درصد از افکار بیهوده ای که به ذهن شما خطورمیکند ناشی از افکار ذهنهائی هستند که در اطراف شما قرار دارند۰ همه ما در حال ارسال و دریافت تاثیراتی از سایر ذهنها در سطوح بسیار دقیق وظریف هستیم بطوری که بسیاری از ایده ها و روند افکار ما بدین صورت جمع شده وشکل می گیرند  ۰ما از منبع ویا حتی اتفاقاتی که می افتد اطلاعاتی نداریم ۰ ما فکر می کنیم که تمام ایده هایمان از خودمان نشات گرفته است ۰ رمز این کار این است که شما طوری هماهنگ شوید که دریافت کننده افکار لطیفی در مغزتان باشید و افکاری را که می خواهیددریافت کنید انتخاب کنید ۰ این یک تله پاتی است ۰ دوقلو های همسان معمولا  

این کار را خیلی راحت انجام میدهند چون الگوی ارتعاش مغزی آنهابا یکدیگر مشابه میباشد ۰ اما شما چگونه می توانید اینکار را انجام دهید ؟

به عنوان یک تمرین ،با یک دوستی که (ترجیحا فردی که او را خوب می شناسید) در یک اتاق دیگری قرار می گیرد کار خود را شروع کنید ۰ یک وضعیت راحت ، ریلکس به خود گرفته و چند نفس عمیق بکشید ۰ به خود تلقین کنید که دریافت کننده تله پاتیک هستید ۰ ذهن خود را بوسیله تجسم یک تخته سیاه ویا یک ساحلی که مملو از برف است ساکت و خاموش کنید ۰ حالا به تصویرفردی که در اتاق دیگر می با شد نگاه کرده و این فرد را در چشم ذهن خود تصور کنید ۰ هوشیاری آگاهانه فرد فرستنده به شما کمک میکند که فرکانس طنین داری را تولید کنید و دریافت تله پاتیشما افزایش یابد ۰ از خودتان بپرسید “این شخص در حال گفتن چه چیزی به من است؟ ” افکار خود را قالب بندی کرده و از نظر ذهنی به آن تصویر بگوئید “با من صحبت کن ، با من صحبت کن ” سپس منتظر جواب باشید ۰ بعد از مدتی شما در داخل سر خود چرخشی را احساس می کنیدممکن است اول بگوئید که این تخیل صرف است اما اینطور نیست اگر شما خودتان را از پذیرش تصورات بیهوده معاف کنید در آنصورت تله پاتی را از دست داده اید۰ اجازه دهید برای پذیرش بهتر فرستنده یک پیغام کلامی را که از نظر احساسی شامل کلمات محرکی است رابرایتان بفرستد۰

همچنین اجازه دهید که فرستنده ،ارسال این کلمات هیجانی را با یک زبان بیگانه (که برای شما نا آشنا می باشد ) بفرستد و ببینید که چه اتفاقیمی افتد ۰ از فرستنده بخواهید که در حالیکه صورت شما را در چشم ذهن خود تصور میکند ،پیامی را از طریق تنفس های ریتمیک برایتان بفرستد.

مشخص شده که ریتم به میزان زیادی در توانائیهای تله پاتیک کمک کننده میباشد۰ ارسال پیام همراه با فرکانس یکنواخت باعث سهولت فرایندانتقال می گردد۰ دستگاههای خاصی برای این منظور استفاده می شود اما تنظیم تنفس با ضربان قلب طبیعی تر است ۰ اگر شما از یک مترونو با ۶۰ ضربه در دقیقه استفاده کنید قلبتان نیز بزودی خود را با این ریتم ریلکس شده همزمان میکند و امواج مغزیتان نیز آهسته شده و در فاز آلفاقرار می گیرد . بعضی از افراد با تجسم ذهنی حرکات بدن که در جستجوی پاسخ می باشد ، قدرت پذیرش خود را تقویت مکنند  دریافت کننده خود را در حال اسکیت کردن آهسته همراه با ریتمی که به سمت جلو واطراف فرستنده است خودرا تجسم می کند ۰ اگر فرستنده نیز در همان اتاقی باشد که شما قرار دارید فرکانس ۶۰ ضربه در دقیقه مترو نوم می تواند توسط هر دو نفر شما شنیده شود و بدین ترتیب فرستنده هم می تواند به سهولت ریتم خود راهماهنگ کند ۰ او تجسم می کند که بدن تخیلی اش با یک ریتم دقیقا مشابه در حال حرکت به طرف گیرنده می باشد ۰ این ارتباط ریتمیک به میزانبسیار زیادی می تواند انتقال و پذیرش فرستنده را تسهیل کند ۰ شما ممکن است خود را طوری تصور کنید که درحالیکه از یک پاندول بزرگ ساعت آویزان هستید وبا ریتم مترونوم به سمت عقب وجلو می روید ۰ در حالیکه در وسط هوا معلق هستید بطور ذهنی به دوست تله پاتیک خود با یک ریتم پهلو به پهلو نزدیک می شوید در هر مورد برای رسیدن به حداکثر نتیجه حرکت داخلی بدن را احساس کنید۰

در مرحله بعد ،شما به همراه دوستتان به ۵ قطعه موسیقی متفاوت ومتمایز گوش فرادهید۰از نظر ذهنی بدون اینکه به دوست خود چیزی بگوئید برای خودتان یکی از این قطعات را انتخاب کنید ۰ حالا در مقابل یکدیگر نشسته ویک احساس مثبت را به سمت دوست خود انتشار داده و کلیه افکار دیگر را کنار بگذارید ۰ حالا در حالیکه ارسال افکار مثبت را ادامه می دهید در ذهن خود قطعه ای موسیقی را که جدا از این ۵ قطعه باشد انتخاب کرده و شروع به نواختن آن کنید ۰ آیا دوست شما در انتخاب اصوات موزیک موفق بوده است ؟ یک فایده جانبی این تمرین این است که در هرزمانی که فرستنده این قطعه موسیقی را در آینده می شنود همان احساسات ایجاد شده ممکن است دوباره بروز کند!

دفعه بعد در حالیکه در حال صحبت با دوست خود می باشید ، یک زمانی را که هر دو طرف بر آن توافق دارید را انتخاب کرده وبا اعلام این موضوع که او دریافت کننده می باشد ، با تاثیرات تله پاتیک در ذهن یکدیگر صادق باشید و روشهای مختلفی را با یکدیگر تجربه کنید ۰ و نکته آخر این است که : ازتله پاتی برای کمک به مردم استفاده کنید وبا تمرین در تله پاتی سمعی میتوانید حتی متوجه پیامهائی شوید که با زبانهای ناشناخته برای شما باشند۰

تله پاتی حسی

در آزمایشی که با زوجهای جوان داشتیم به زنان آنها برای اندازه گیری پاسخ پوستی به استرس یک وسیله گالوانیک وصل شده بود ۰ شوهران در اتاق دیگری قرار گرفته و پاهای تعدادی از آنها در داخل لگنهائی از یخ قرار داده شده بود ۰ هرچند که زنان آنها از وضعیت سخت همسرانشان در اتاق کناری بی اطلاع بودند اما دستگاهها در زنانی که شوهرانشان در استرس بودند تغییرات بیشتری را در مقایسه با کسانی که شوهرانشان  استرسی نداشتند ثبت کرده بودند ۰ در یک سطح نا خود آگاه ،آنها در حال گرفتن واکنشهای همسرانشان بودند ۰ تعدادی از بهترین درصد موفقیت در دریافتهای تله پاتی زمانی نتیجه می داد که مشاهده کنندگان بر روی یک احساسی که بوسیله فرستنده تولید شده بود متوقف می گردیدند۰ پیامی با مفهوم احساسی قوی ، دامنه بیشتری دارد۰

برای مثال اغلب وقتی وارد یک اتاقی می شوید که قبلا در آن جروبحث و مشاجره بوده است احساس “عصبانیت”میکنید ۰ همینطور خواسته های قوی احساسی ،عشق و یا یک وضعیت مورد باعث افزایش دامنه انتقال می شود ۰ بنابراین بسیار عاقلانه است که برای تست ESPاز تصاویری استفاده کنیم که برانگیزنده قوی احساسات باشد تا اینکه از کارتهائی با سمبلهای ساده استفاده شود ۰

تمرینات قبلی تله پاتی صوتی و بینائی راپوشش داده بودند ، این تمرین انتقال تله پاتیک از نظر حرکتی/ بویائی / وچشائی را تحت پوشش قرار می دهد ۰ از یک آشنا با جنس مخالف بخواهید که در روبروی شما در یک وضعیت راحتی بنشیند ۰ فرستنده بر روی احساسات هیجانی تمرکز میکند وبه عنوان یک حامل امواج آنها را تحت کنترل خود دارد ۰ با هیجانات مثبت ومنفی آزمایش را انجام دهید و به تفاوتها توجه کنید ۰ حال یک مزه مشخص را تجسم کنید و آن را انتقال دهید مثلا شیرینی یک شیرینی شکلاتی و یا ترشی یک لیمو ویا تلخی یک قهوه سیاه ویا شوری چیپس سیب زمینی را ۰ سپس یک بوی مشخصی را مثل بوی یک ظرف ادویه ، بوی یک گل مخصوص ، تنباکو ویا گیاه را وسپس یک حس ویژه را منتقل کنید مثل قرار گرفتن بر روی یک کوه یخ ، در دست داشتن یک مار ویا یک توپ با سوزنهای تیز، نشسته بودن بر روی یک فیل یا بازی با یک سگ با موهای بلند وژولیده وبالاخره احساس حرکتی را منتقل کنید ، افتادن از یک ساختمان بلند ، زنده مدفون شدن در یک تابوت ، پارو زدن در یک قایق و یا رساندن پاها به نوک سرتان در حالت خوابیده را منتقل کنید ۰

در مرحله بعدی دوستتان را به اتاق دیگری فرستاده ویا طوری بچرخید که پشتتان به سمت دوستتان قرار گیرد ۰ حالا اجازه دهید که دوستتان ۴لیوان آب همراه با نمک ، شکر،عصاره لیمووقهوه فوری را که جداگانه تهیه شده را تست نماید ۰ در حالیکه دوست شما این مزه ها را به سمت شما میفرستد حالتهای احساسی و هیجانی او را در نظر بگیرید۰ همین کار را برای حس لامسه ، نیشگون گرفتن ، نیش یک سر سوزن ، شانه کردن مو ، نوازش پوست نیز انجام دهید ۰ به دوستتان بگوئید که از گیاهان ، تنباکو ویا شیشه های ادویه بوهائی را انتخاب و به سمت شما بفرستد بعنوان یک دریافت کننده زمانیکه خودتان را با دوستانتان هماهنگ کنید تمام حسهای خود را نیز بطور هماهنگ باز نگاه دارید۰

درونگری از طریق تله پاتی

درونگری در اصل به منزله توانائی بدست آوردن اطلاعات تصویری وغیر تحلیلی می باشد ۰ با استفاده از درونگری موقعیتهای کلی محیطی بسیار راحت تراز اعدادو حروف و جزئیات دقیق دریافت میشوند ۰

برای شروع تمرین چند نفس عمیق ومنظم بکشید ۰ در یک وضعیت راحت در یک صندلی بنشینید و یا بر روی یک کاناپه به حالت طاق باز دراز بکشید از نوک پای خود شروع کنید وتا سرتان عضلات خود را کاملا شل کنید۰ هر چقدر بیشتر بتوانید وضعیت امواج آلفا وتتای مغز را بدست آوریدبرایتان بهتر است ۰ حالا با یک دوست شروع بکار کنید او برای شما به منزله یک چراغ راهنما میباشد ۰ زمانی را مشخص کنید که دوست شما به یک مکان مشخصی برود ( یک پارک ، یک ساختمان ، کنار ساحل ، چشمه وغیره ) زمان را مشخص کنید ۰ از دوستان بخواهید که در سر آن زمان تعیین شده وارد آن مکان شود و در تمام طول مسیر به چیزی به غیر از آن مکان فکر نکند ۰ به عکس دوستتان نگاه کنید ویا صورت او را در ذهن خود مجسم نمائید وبپرسید : شما کجا هستید ؟

در زمان مشخص از یک دوست بخواهید که نقش یک مصاحبه گر را برایتان بازی کند و از شما در مورد اولین تاثیر ذهنی که در رابطه با آن مکان برایتان پیش می آید سوالاتی مطرح نماید ۰ تاثیرات ذهنی خود را تجزیه وتحلیل نکنید ویا خودتان را تحت فشار قرار ندهید ۰ اجازه بدهید که دریافتها بطور طبیعی به سمت شما جریان داشته باشند۰ آیا علاوه بر آ ن چیزی که می بینید بو و یا صدائی را نیز می شنوید ؟ و یا احساسات لمسی هم دارید ؟ مصاحبه گر میتواند به شما بگوید”چرا به هوا وارد نمی شوید تا به من بگوئید که آن مکان چه شکلی است ؟”ویا “وارد بدن دوستت بشو واز طریق چشمان او نگاه کن ۰ “

یک نوع دیگراین تمرین بدین گونه است که یک زمان معینی را انتخاب کنید و از دوستتان بخواهید که یک وسیله خانگی را در مکان مشخص (در خانه ویا محل کار) و در همان زمان مشخص در دستانش نگاه دارد و از طریق ذهنی آن وسیله را برای شما توصیف کند ۰ در این مورد برای خودتان تجسم کنید  که آن وسیله چه چیزی میتواند باشد ۰ بطور کامل بوسیله تصور خود با آن ارتباط برقرار کنید ۰ آن وسیله چه بوئی دارد ویا چه واکنش احساسی به شما دست میدهد ؟ وزنش چقدر است ؟ آیا از تکه های مختلفی تشکیل شده است ؟ سپس از طریق تلفن برای دوستتان تمام دریافتای خودرا شرح دهید۰

یک نوع دیگر از این آزمایشات در نظر گرفتن یک زمان معین میباشد که در طول آن زمان خودتان را با فعالیتهای روزانه یکی از دوستانتان هماهنگ کنید ۰ در همان زمان از دوست خود بخواهید که خودش را با شما هماهنگ کند ۰ ظرف ۱۵ دقیقه افکار خود را حول این محور قرار دهید که دوست شما از نظر جسمانی ،عاطفی و عقلانی چه احساسی دارد ؟ آیا او از فشار کاری خود ناراحت ونگران است ؟ آیا او در حال برنامه ریزی ویا طرح یک پروژه میباشد ؟ سپس برای یکدیگر دریافتهای ذهنی خود را بیان کنید ۰

باید تاکید شود که هر چقدر در هنگام انجام این تمرینات از نظر ذهنی شفاف تر باشید  به نتیجه بهتری دست خواهید یافت ۰ اگر به هر دلیلی از نظر احساسی دچار استرس باشید نتیجه کار دچار انحراف خواهد شد ۰اگر تقلب ، خیانت ، مرموز بودن ، قولهای دروغ ، یکرنگ نبودن ، گفتن یک چیز وانجام چیز دیگر از عادات شما میباشد به سختی میتوانید آن شفافیت ذهنی را که برای انجام موفقیت آمیز تمرینات تله پاتی مورد نیاز است را بدست آورید۰

تله پاتی بصری

اغلب به نظر می رسد که تله پاتی با سایر انرژیها نظیر امواج رادیوئی ترکیب ویا تشدید میگردد اما در زمانهای دیگر کاملا مستقل از تاثیرات الکترومغناطیس می باشد۰واضح است که اکثرا اعتقاد وایمان در روند تفکر ، انرژی را تحت تاثیر قرار می دهند ، با درستی و راستی و احساسات مثبت وبالای عشق ، مهربانی وشادی ترکیب شده است ۰ اعتماد کردن و عشق ورزیدن به خود را تمرین کنید وبا خودتان صادق باشید تا توانائی تله پاتیک شما گسترش یابد ۰ صداقت بوسیله راندن افکار مرموز ونا بسامان و آشفته به شما شفافیت ذهن اعطا میکند۰

حال در مقابل یک آشنا از جنس مخالف رودر رو ودر وضعیت  کاملا آرامی نشسته و در سکوت به چشمان یکدیگر نگاه کنید ۰ احساسات بسیاری میتواند بوسیله این نوع نمایش چشمی تشخیص داده شود۰ به عنوان فرد فرستنده بر روی یکی از این احساسات تمرکز کنید و آن را از سایر احساسات جدا وبه سوی دوستتان روانه کنید ۰ هرگونه احساس منفی را از بین ببرید و بر روی احساسات مثبت مثل عشق ، مهربانی ، لذت ، تواضع ، تحمل ، بخشش ، صدقه ، دوستی ویا حتی کنجکاوی ویا اراده تمرکز کنید۰ احساسات مثبت همیشه میتوانند در کمال سهولت منتقل شوند ۰

حالا با این تمرین به عکسهای برانگیزنده احساسات که از مجلات بریدهاید نیاز دارید۰ نظیر یک نوزاد شیرخوار ، یک کودک گرسنه اتیوپیائی ، یک جانور ی که در اثر نشت نفت در حال مردن است ، یک کودک در حال بازی کردن ، یک جذامی ، یک راهبه در حال نیایش وغیره ۰هرگونه احساسی که این تصاویر در شما ایجاد می نماید را به یک دوست که نقش دریافت کننده تله پاتیک را ایفا میکند ارسال نمائید ۰ تا آنجا که ممکن است انتقال را با شفافیت ووضوح انجام دهید تا صفای این تجربه بر شما آشکار گردد۰اگر لازم باشد خودتان را بصورتی تصور کنید که برای از بین بردن هر گونه صحبت درونی در دهان خود یک پارچه قرار داده اید ۰ میزان وضوح این افکار منتقل شده به توانائی شما در تمرکز بستگی دارد ۰ اگر افکار مخدوشی در حال مداخله می باشد ، فرد دریافت کننده امواج نامفهوم ومبهمی را دریافت میکند ۰ جالب است که بدانید افراد کر و لال بعلت اینکه بیشتر از طریق قوه بینائی خود تفکر میکنند غالبا می توانند تصاویر تله پاتیک را با وضوح بیشتری ارسال نمایند۰

در حالیکه در وضعیت امواج مغزی آلفا/تتا (۱۴-۴ سیکل در ثانیه مغزی )هستید آنچه را که میخواهید ارسال نمائید را تجسم کنید زیرا شفافیتی که لازمه یک انتقال موثر افکار می باشد ، ایجاد میگردد۰ زمین در۷/۸۳-۷/۵ سیکل در ثانیه اصوات را تشدید میکند ۰ هماهنگ شدن کارکرد امواج مغزی شما فقط با این فرکانس باعث ایجاد دامنه های طبیعی برای انرژی تله پاتی شما می گردد۰ با دامنه کافی ، شما می توانید از طریق تله پاتی ، خطاهای چشمی را که واقعا در آن مکان وجودندارند، درآورید ۰ حقه طناب مرتاض های هندی دقیقا یکی از چشم بندیها است ۰ مرتاض ها در حقه طناب از طریق تله پاتی یک خطای چشمی را به سوی ذهن مستعد و نا خود آگاه تماشاگران ارسال میکنند۰ همه تماشاگران به جز کسانی که بطور اتفاقی ازنظر آگاهی هوشیار می باشند ممکن است در دام این فریب افتاده وصحنه هائی را ببینند که وجود خارجی ندارد۰

WOLFMESSingیک تله پات مشهوری بود که می توانست خطاهای چشمی را با چنان شفافیتی بفرستد که یکبار موفق گردید از میان محافظین شخصی استالین با ایجاد یک توهم ذهنی که او رئیس پلیس مخفی روسیه است ، عبور کند ۰ یک نمونه دیگر  برای اثبات بیشتر قدرت او زمانی بود که او با جعل کردن ، یک سرقت در یکی از بانکهای روسیه انجام داد۰ او یک قطعه کاغذ سفید را به سمت تحویلدار بانک هل داد و طوری خطای چشمی را ایجاد نمود که آن کاغذ سفید به شکل یک چک انتقالی  ۱۰۰۰۰۰ روبلی دیده  می شد ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − 8 =