راز آرامش درون چیست؟

بازدیدها: 17

 
1 – راز آرامش درون خویشتنداری است، انرژیهای خود را پراکنده نکن، بلکه آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایتشان کن.
 
2 – راز آرامش درون در این است که هر کاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.
 
3 – راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است،  … گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.
 

4 – راز آرامش درون در آسایش درون است، یعنی

آسایش جسمانی ، عاطفی ذهنی و معنوی. 

 
5 – راز آرامش درون در دل نبستن است، این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.
 
6 – راز آرامش درون در شادی است، افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن.
 
7 – این را بدان که شادی در درون تو جای داردو نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو .
 
8 – راز آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری ، آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.
 
9 – راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی، اما می توانی خودت را تغییر دهی.
 
10 – راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است، از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند پرهیز کن.
 
11 –  راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.
 
12 – راز آرامش درون در یک زندگی ساده است، ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کن.
 
13 – راز آرامش درون در یک زندگی سالم است، هر روز ورزش کن، غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش.
 
14 – راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است.
 
15 – راز آرامش درون در رفتار آزادانه است، رفتاری که بر آمده از خود واقعی ات باشد، نه افکار دیگران.
 
16 – راز آرامش درون در این است که در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کنی.
 
17 – راز آرامش درون در غبطه نخوردن به مال دیگران است، این را بدان که آنچه حق توست، هر طور شد خود را به تو خواهد رساند.
 
18 – راز آرامش درون در گله مند نبودن است، آنچه دنیا به تو می بخشد، در مقابل چیزی است که پیش تر ، تو به او بخشیده ای.
 
19 –  راز آرامش درون در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی.
 
20 – راز آرامش درون در این است که بر دشمن درونت غلبه کنی، نه اینکه او را سرکوب کنی.
 
21 – راز آرامش درون در تمرین اراده است، حتی اگر ذهنت به شدت با آن مخالف باشد.
 
22 – راز آرامش درون در این است که دلت همیشه شاد باشد، حتی هنگامی که دیگران عبوس هستند.
 
23 – راز آرامش درون در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران، خودت آنها را خوشحال کنی.
 
24 –  راز آرامش درون در این است که خیر و سلامت دیگران را خیرو سلامت خود بدانی.
 
25 – راز آرامش درون در بی آزار بودن است، هرگز کسی را نرنجان.
 
26 –  راز آرامش درون، کار کردن درکناردیگران است، نه در مقابل آنها.
 
 

Check Also

ترک 5 عادت قبل از دیر شدن

بازدیدها: 308 همه ما می خواهیم عمر طولانی داشته باشیم – جوان بمانیم و برای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × پنج =