صفحه اصلی / یوگا / آساناهای یوگا

آساناهای یوگا

آموزش حرکات یوگا

وضعیت بلند شدن در حالت چمباتمه – squat and rise pose (آسانای یوگا)

بایستید و پاها را حدود یک متر از هم جدا کنید. انگشتان شست پاها را به سمت بیرون ببرید و آنها را تا آخر تمرین در این وضعیت نگه دارید. انگشتان دستها را در هم قفل کنید و انها را در جلو بدن رها نمایید. حالت 1 :زانوها را خم …

مشاهده بیشتر »

وضعیت کشش نیلوفر-half lotus back stretching pose (آسانای یوگا)

با پاهای کشیده در جلو روی زمین بنشینید. پای راست را به حالت مستقیم و کشیده در جلو خود قرار داده،پای چپ را روی ران آن قرار دهید. پاشنه پای چپ باید انتهای عضله شکم را لمس کند. کمی به جلو خم شوید، دست چپ را به پشت سر ببرید …

مشاهده بیشتر »

وضعیت تعادل-((خط کش))(آسانای یوگا)

( santolanasana balancing post) در حالت واجرآسانا بنشینید و روی زانو ها بایستید، بعد کمر و شانه ها را خم کنید و دستها را روی زمین قرار دهید. باسن و زانو ها را بلند و راست کنید. شانه ها را به بالا حرکت دهید،کفل ها را کمی پایین ببرید تا …

مشاهده بیشتر »

وضعیت گاو آهن – Halasana ( آسانای یوگا )

به پشت روی زمین بخوابید و پاها را در کنار بدن قرار دهید. پشت دستها روی زمین باشد. بدن را به طور کامل وانهاده کنید. با استفاده ازعضلات شکم پاها را در وضعیت عمودی قرار دهید و آنهارا با هم راست نگاه دارید. با فشار بازوها و کف دستها، کفلها …

مشاهده بیشتر »

وضعیت ایستادن روی شانه ( آسانای یوگا )

روی یک زیر انداز تا شده دراز بکشید. بدن را وارسی کنید و اطمینان حاصل نمایید نیم تنه و پاها در کنار هم در یک خط مستقیم قرار دارند. دست ها را در کنار بدن و کف دست ها را روی زمین قرار دهید. بدن و ذهن را از درون …

مشاهده بیشتر »

وضعیت انگشت و شست پا – head to toe pose (آسانای یوگا)

مستقیم ایستاده،پاها را به فاصله ی یک متر جدا از یکدیگر قرار دهید. دستها را مستقیم در پشت به هم قلاب کنید. این وضعیت شروع است. قسمت بالای بدن را به راست بچرخانید و پای راست را کمی به سمت بیرون متمایل کنید. بدن را از کمر خم نموده،دستها را …

مشاهده بیشتر »

وضعیت مارمولک- Utthan prishtasana ( آسانای یوگا )

روی شکم دراز بکشید. دو دست را از آرنج خم کرده، در قسمت پایین قفسه سینه بگذارید. ساق پاها را کمی از هم جدا کنید. پا را معکوس روی زمین حفظ کنید. سر را روبرو قرار دهید. این حالت شروع است. در حین حرکت آرنج ها نباید حرکت کنند. نیم …

مشاهده بیشتر »

لوتوس (نیلوفر آبی) ( آسانای یوگا )

در وضعیت راحت بنشینید، پای راست را با دو دست بگیرید و آن را روی ران پای چپ بگذارید (در جایی که احساس آرامش می کنید.) پا اندکی برمی گردد به طوری که کف پا رو به بالا قرار می گیرد (زانوی راست باید روی زمین بماند.) سپس پای چپ …

مشاهده بیشتر »

یوگامودرا

در حالت نیلوفر نشسته، چشمها را ببندید. برای مدتی تمام بدن را شل . وانهاده کرده به طور طبیعی نفس بکشید. حال یکی از دستها را به پشت برده، با دست دیگر مچ آن را بگیرید. دم عمیق انجام دهید. به آرامی قسمت بالاتنه را به سمت جلو خم کنید …

مشاهده بیشتر »

وضعیت حمله مار- striking cobra pose

در حالت گربه روی زمین بنشینید. کف دستها را روی زمین موازی شانه ها قرار دهید، به نحوی که حدود نیم متر با هم فاصله داشته باشند. در وضعیت گربه، با دستهای ثابت و کشیده روی زمین به سمت جلو حرکت کنید. بعد بدون تغییر موقعیت دستها،آهسته سینه را به …

مشاهده بیشتر »