پنجشنبه , آوریل 25 2019
صفحه اصلی / روانشناسی / این هم طالع بینی از روی فلز !! (شما چه فلزی هستید!؟)

این هم طالع بینی از روی فلز !! (شما چه فلزی هستید!؟)


*متولدین فروردین : آهن*

*فلز زندگی متولدین فروردین آهن است که 9 برابر دیگران به آنها قدرت می دهد و
شانس و موفقیت آنها را در زندگی نه برابر می کند . انرژی و اشتیاق روانی انها
می تواند همچون مشعل فروزانی ٬ راه را برای دستیابی به آرمان های بزرگی که در
سر می پرورانند روشن نماید. آنها پیشگامانی هستند که همواره دیگران را به سمت
هدفی نایافتنی هدایت می نمایند.متولدین فروردین کمتر به دنبال اندوختن ثروت
هستند.ولی اگر شروع به مال اندوزی کنند با چنان سرعتی پیش می روند که وقت نمی
کنند بایستند و پول ها را بشمرند. در زمینه پول ٬ زمان و حتی لباس خود بسیار
دست و دلبازانه عمل می کنند و هر قدر هم فقیر باشند همیشه چیزی برای بخشیدن
دارند. آنها اعتقاد دارند که وقتی به دیگران کمک می کنند نه فقط خرسند می شوند
بلکه این عمل آنها باعث می شود که دیگران هم متقابلا کاری برای آنها انجام
دهند.*

**

*متولدین اردیبهشت : مس*
**
**

**
**

*فلز ماه اردیبهشت مس است که رسانای برق و گرماست و بعد از گذشت سالها همچنان
درخشان باقی می ماند. در زندگی خانوادگی حاکم و

رئیس است و هیچکس جرات ندارد
آرامش او را بر هم زند. او مانند زمان صبور است و مانند جنگل عمیق ٬ واز چنان
قدرتی برخوردار است که قادر است کوه را جابجا کند ولی آدمی لجوج و یکدنده است.
این افراد معمولا از چیزهای کوچک خوششان نمی آید واز همین رو دلبستگی خاصی به
عشق پایدار و ثروت دارند. *
**
**
**

*متولدین خرداد : جیوه *
**
**

*فلز سرد جیوه در متولدین خرداد تمایلات دوگانه ای را به وجود می آورد مگر آنکه
خودش جلوی آین کارها را بگیرد و به ندای قلب خود گوش کند. هنگامی که عمیقا به
دنبال علت بی حوصلگی متولد خرداد بگردید در می یابید که او همیشه در پی هدفی
است ولی مشکل اساسی او این است که هدف را نمی شناسد . متولد خرداد از تخیل
بسیار قدرتمندی برخوردار است و به همین خاطر اهداف زیادی را در سر می پروراند.
ذهن متولدین خرداد همیشه به کاری مشغول است و به همین دلیل بیش از دیگران به
استراحت نیاز دارد . آنها با آنکه نسبت به بی خوابی حساس هستند ولی هیچگاه به
اندازه کافی نمی خوابند. *
**

*متولدین تیر: نقره *

*فلزوجودی متولدین تیر ٬ نقره است که علیرغم تشابه با سایر فلزات از خصوصیات
ویژه گرانبهایی برخوردار است. آنها قلب مهربانی دارند و نیاز دیگران را به خوبی
حس می کنند و به آن اهمیت می دهند و می خواهند به دیگران کمک کنند ٬ اما در
ابتدا منمتظر می شوند تا ببیند کسی دیگری پیدا می شود که پیش قدم شود چون دوست
ندارد پول و وقت خود را صرف چیزی کنند که نیازی به آن نیست. اما اگر دریابد که
کس دیگری آستین خود را بالا نزده است آنگاه در آخرین لحظه دست به کار می شود .
او می گذارد که دو بار زیر آب فرو روید ٬ ولی بار سوم شما را نجات می دهد . او
خیلی رئوف است و نمی گذارد غرق شوید. *

*متولدین مرداد: طلا *

*متولد مرداد در دوستی بسیار وفادار است و درموقع دشمنی آدم منصف و قدرتمندی
است . او چه ساکت باشد ٬ چه خودنما ٬ فردی خلاق ٬ مبتکر و قدرتمند است . چون او
از طلای خالص است به همین دلیل ما ٬ گاهی خودخواهی ٬ تکبرو تنبلی او را نادیده
می گیریم .متولدین مرداد در مورد پول هیچگونه احتیاطی به خرج نمی دهند ٬ بسیار
ولخرج هستند و حتی اگر پول زیادی نداشته باشند شیک می پوشند و زندگی شان لوکس
است و برای تفریح و سرگرمی خود زیاد خرج می کنند. اگر کسی از آنها پول بخواهد
به او می دهند و اگر نداشته باشند از دیگری قرض می کنند و به او می دهند. *

*متولدین شهریور: جیوه *

*اگر درجه حرارت محیط مناسب باشد ٬ متولدین شهریور علیرغم اینکه ظاهرا ترکیبی
از فولاد و یخ به نظر می رسند ٬ در اثر عواطف اطرافیان ذوب خواهند شد . آنها
بدون تردید انسانهایی صادق و قابل اعتمادی هستند ولی زمانی که نخواهند به جایی
بروند و یا کار خاصی را انجام دهند ٬ به راحتی می توانند خود را به مریضی
بزنند. در چنین مواقعی استعداد نمایی آنها در زمینه هنرپیشگی هویدا می شود.
متولدین شهریور از عکسهای خود ایراد می گیرند و در مورد سر و وضع خود وسواس
شدیدی دارند ٬ همیشه سر و وضعی مرتب و پاکیزه دارند و در مورد لباس بسیار سخت
گیر هستند. *

*متولدین مهر : مس *

*متولدین مهر سودمندی فلز مس را که فلز هم آهنگی آنهاست بازتب می دهند. از هر
گونه بی ادبی و بی نزاکتی تنفر دارند ولی با وجود این اگر تابلویی روی دیوار
خانه تان کج باشد ًنرا صاف می کنند و اگر صدای تلویزیون تان زیاد باشد آن را کم
می کنند . آنها عاشق مردم هستند ولی از اجتماعات بزرگ بدشان می اید.مانند
کبوتران صلح دائم این طرف و آنطرف می روند.و به میانجیگری می پردازند و صلح و
صفا برقرار می کنند.انسانهایی بامحبت و دلپذیر هستند ولی گاهی اوقات بداخلاق
واخمو می شوندو از دستور دادن به دیگران خوششان می آید. *

*متولدین آبان: آهن